Brand: Evergreen Classic Formulas

Chai Hu Qing Gan Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Chai Hu Qing Gan Tang - Granules (100g)

Bupleurum & Rehmannia Combination

Subcategories & Applications

 • Harmonizing Formulas

Ingredients

 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 13.3%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 10%
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 10%
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra), 10%
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii), 10%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 6.7%
 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 6.7%
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 6.7%
 • Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis), 6.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 6.7%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 6.7%
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae), 6.7%