Brand: Evergreen Classic Formulas

Pu Ji Xiao Du Yin 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Pu Ji Xiao Du Yin - Granules (100g)

Scute & Cimicifuga Combination

Subcategories & Applications

 • Heat-Clearing Formulas

Ingredients

 • Huang Qin (Radix Scutellariae), 15.2%
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis), 15.2%
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 8.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 8.7%
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 8.7%
 • Chai Hu (Radix Bupleuri), 8.7%
 • Jie Geng (Radix Platycodonis), 8.7%
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae), 4.3%
 • Ban Lan Gen (Radix Isatidis), 4.3%
 • Ma Bo (Lasiosphaera seu Calvatia), 4.3%
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii), 4.3%
 • Bo He (Herba Menthae), 4.3%
 • Jiang Can (Bombyx Batryticatus), 2.2%
 • Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae), 2.2%