Brand: Bio Essence Health Science

Hu Ma San 100 cap


In Stock

$21.70
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Hu Ma San Capsules

Unit Size: 100 caps

Potency: 5:1

English name: Sesame Seed Decoction

Description

Sesame Seed Decoction clears skin problems caused by Wind-Heat

Ingredients

Pharmaceutical LatinPin YinDosageActions
Sesami SemenHu Ma Ren14.29g
Polygonum MultiforumHe Shou Wu9.53g
Sophora RadixKu SHen Gen9.53g
SchizonepetaJing Jie7.14g
Siler RadixFang Feng7.14g
Clematis RadixWei Ling Xian7.14g
Acorus RhizomaShi Chang Pu7.14g
Chysanthemum FlosJu Hua7.14g
Tribulus FructusBai Ji Li7.14g
Arctium FructusNiu Bang Zi7.14g
Vitex FrutusMan Jing Zi
Glycyrrhiza RadixGan Cao