Brand: Jade Dragon

Jin Gui Shen Qi Wan 200 teapills


Out of Stock

$24.00

Product Description

Jade Dragon Jin Gui Shen Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan, also known as Golden Cabinet Kidney Formula, nourishes the Kidny and Liver Yin and tonifies Kidney Yang.

Name: Jin Gui Shen Qi Wan
Jin Gui Shen Qi Wan is also known as: Golden Cabinet Kidney Formula
Unit Size: 200 pills
Vendor: Nuherbs Co.
Product Line: Jade Dragon
Manufacturing Process: unavailable
Serving Size: 2-4 teapills 2 times a day

Jin Gui Shen Qi Wan contains these ingredients

Pin Yin English Percentage
Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 30%
Shan Zhu Yu Cornus 15%
Shan Yao Dioscorea 15%
Fu Ling Poria 11%
Ze Xie Alisma 11%
Mu Dan Pi (Su) Moutan 10%
Fu Zi Aconite (double process) 4%
Rou Gui Cinnamon Bark 4%