Brand: Sun Ten Formulas

Fu Tu Dan 100 gm


Out of Stock

$27.80

Product Description

Fu Tu Dan

Hoelen & Cuscuta Formula Granules

Item 388

Ingredients

Semen Cuscutae (tu si zi), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Semen Nelumbinis (shi lian zi).