Brand: Sun Ten Formulas

Ping Gan Liu Qi Yin 100 gm


In Stock

$30.80
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Ping Gan Liu Qi Yin 100 grams

Ping Gan Liu Qi Yin is a traditional Chinese formula also known as Tang-kuei & Pinellia Combination.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Bupleurum root (chai hu), White peony root (shao yao), Cyperus root (xiang fu zi), Gardenia fruit (zhi zi), Cnidium root (chuan xiong), Pinellia root (ban xia), Magnolia bark (hou pu), Citrus peel (chen pi), Blue citrus peel (qing pi), Evodia (wu zhu yu), Hoelen fungus (fu ling), Coptis root (huang lian), Chinese licorice root (zhi gan cao).